Informace strávníkům na září

Informace strávníkům na nový školní rok 2018/2019

Stravenky na měsíc září se vydávají

27 – 31.srpna – 9:00 – 13:00 hod

28.srpna –  9 – 11:20 hod

Noví strávníci si vyzvednou přihlášku ke stravování,

dále si musejí zakoupí čip proti záloze 100Kč.

Záloha je vratná po ukončení stravování a

odevzdání nepoškozeného a funkčního čipu.