Školní jídelna v době prázdnin školáků

Školní jídelna v době nucených prázdnin školáků:

  • všichni žáci mají stravu odhlášenou automaticky 
  • výdej stravy pro veřejnost  11:20 – 11:45 hod.
  • strava pro veřejnost bude vydávána pouze do jídlonosičů
  • výdej stravy pro vyučující 11:55 – 12:15 hod., odhlášky si musí provést každý sám
  • vaří se pouze menu č.I
  • bezlepková dieta se nevaří