Školní jídelna dne 25.5.2020 zahajuje provoz

Stravovat se mohou pouze žáci a zaměstnanci školy

Žáci mohou docházet pouze se svou skupinou ze školy

Vstup do budovy nebude jiným osobám umožněn

Do jídlonosičů se strava nevydává

Pokud žák onemocní, má nárok na stravu pouze první den nemoci,

další dny je nutné stravu odhlásit

Odhlášky přes telefon 601 349 536

724 590 030

Odhlášky nejpozději do 14:00 hod. den předem

Zaměstnanci školy se budou stravovat se svojí skupinou

nebo v době 11.00 – 11:30 hod., jinou dobu nelze vstupovat do budovy

Připravuje se pouze jedno jídlo

Všichni strávníci použijí dezinfekci na ruce

Strávníci mají roušky, které odkládají až při vlastní konzumaci, ukládají je do vlastních igelitových sáčků

Dodržování rozestupů dvou metrů

Oděv a tašky odkládat v šatně

Žáci se posadí ke stolům, oběd jim bude donesen, včetně příborů

a pití