Školní jídelna – jídlonosiče

Od pondělí 1.6. 2020

výdej do jídlonosičů pouze v době 11:00 – 11:30 hod.

13:50 – 14:00 hod.

13:50 – 14: