Výdejní doba od 2. září 2020

Výdejní doba od 2. září 2020

cizí strávníci, jídlonosiče:

11:00 – 11:20 hod., 13:50 – 14:00 hod.

mimo uvedenou dobu nelze oběd vydat

žáci:

11:30 -14:00 hod.