Výdejní doba od září 2021

Výdejní doba od září 2021

jídlonosiče, cizí strávníci: 11:00 – 11:20 hod

žáci distanční výuka: 11:40 – 11:50 hod – pouze zdravé děti, ne v karanténě nebo rodiče )

žáci : 12:00 – 14:00 hod.

Všichni strávníci musejí mít roušky, mimo konzumace jídla, dodržovat rozestupy a dbát o osobní hygienu ( dezinfekce rukou ). Prosím řiďte se pokynů dozoru jídelny.

Do jídelny nesmějí vstupovat žáci v karanténě ani jejich zákonní zástupci.

Rodiče, kteří nestihnou vyzvednout stravu nemocnému dítěti v době výdeje dopoledne, mohou si pro stravu dojít před 14 hod. po výdeji žákům.

Děkuji.

J. Krůčková, ředitelka ŠJ