Výdejní doba

Výdejní doba školní jídelny

11:20 – 11:45 hod. –  jídlonosiče, cizí strávníci

12:00 – 14:00 hod. –  žáci ZŠ