Výdejní doba

Výdejní doba školní jídelny

11:00 – 11:20 hod. –  jídlonosiče, cizí strávníci

13:50 – 14:00 hod.

11:30 – 14:00 hod. –  žáci ZŠ