Ceník

Cena obědů od 1. ledna 2022

žáci
dieta s omezením lepku
kategorie 1. 7-10 let 24 Kč 28 Kč
kategorie 2. 11-14 let 26 Kč 32 Kč
kategorie 3. nad 15 let 31 Kč 39 Kč
 
cizí strávníci
  dieta s omezením lepku
 
cizí strávníci 74 Kč 82 Kč

Dítě je zařazeno do kategorie dle věku, který dosáhne v daném školním roce. Školní rok začíná 1.9. a končí 31.8.

Doporučené zálohy pro platby trvalým příkazem:

kategorie 1.       7     –    10 let          500,- Kč                            

kategorie 2.       11   –    14 let          550,- Kč                            

kategorie 3.       nad  15 let              650,- Kč

V době prázdnin a po dobu nemoci strávníka (kromě prvního dne nepřítomnosti ve škole) -vyhl.107/2005Sb., §4, odst.9, nelze odebírat obědy za běžnou cenu, ale za cenu zvýšenou o věcnou a mzdovou režii. Na základě dokladu o zaplacení této zvýšené částky v kanceláři ŠJ, obdrží rodiče oběd ve výdejně. Toto rovněž platí u těch případů, kdy dítě chodí do školy, ale rodiče pravidelně oběd odebírají do jídlonosičů a odnášejí ze školní jídelny.

Všechny prázdniny a ředitelská volna jsou odhlašována automaticky. Za neodebranou a neodhlášenou stravu se náhrada (finanční) neposkytuje, žáci přestupující na jinou školu – vždy nahlásí ukončení stravování, a to nejpozději k poslednímu dni školní docházky, z důvodu finančního vyrovnání (vrácení přeplatku stravného či zrušení inkasního nebo trvalého příkazu)