Návod na objednávání stravy

http://strav.nasejidelna.cz/0101/faces/login.jsp

Jídelníčky a objednávky

Objednávky je možné realizovat v jídelníčcích. Ty jsou dostupné ve třech zobrazeních pod volbami Denní, Týdenní a Měsíční. Po stisknutí vybrané volby se zobrazí seznam jídel pro vaši jídelnu (v případě, že má vaše stravovací zařízení více výdejních míst, tak pro vybranou výdejnu – viz. Výběr výdejny).

Objednávání

Kromě sezamu jídel a kalendáře se na obrazovce jídelníčky zobrazuje hlavní ovládací prvky.

  • Zelené tlačítko – Znamená, že objednávání je povoleno.
  • Modré tlačítko – Znamená, že objednávka je potvrzena a rušení je povoleno.
  • Žluté tlačítko – Znamená, že přeobjednání, nebo práce s burzou je povolena.
  • Červené tlačítko – Znamená, že objednávání, práce s burzou ani rušení není povoleno. Důvod zákazu práce s daným chodem se dozvíte ve vyskakovacím okně pokud najedete kurzorem myši nad text chodu a vyčkáte cca 2s.
  • Objednání jídla – jídlo objednáte stisknutím tlačítka s nápisem Objednat
  • Zrušení objednaného jídla – jídlo, které jste objednali, zrušíte stiskem tlačítka Zrušit
  • Pohyb jídel v rámci burzy – Tlačítka Do burzy a <<< z burzy (Burzu je možné používat pouze v on-line systémech BonAp.)

Pokud text na tlačítku zešedne, tlačítko je červené a není možné na něj kliknout, pak není možné provést volbu. Pokud najedete kurzorem myši nad dané jídlo v jídelníčku a chvíli počkáte, vypíše se důvod, proč není volbu možné provádět (např. Litujeme, ale máte příliš nízký kredit pro objednání. ).

Dále se na této obrazovce zobrazí ještě další důležité údaje:

  • Datum vybraného dne – (např. 1.12.2003)
  • Den v týdnu, na který objednáváte – (např. čtvrtek)

Denní zobrazení

Na pravé straně obrazovky je zobrazen kalendář na aktuální, kde jsou různými barvami zobrazené jednotlivé stavy. (viz. následující tabulka)

12  Není jídelníček – vaše stravovací zařízení na tento den nedodalo žádný platný jídelníček (případně nedodalo jídelníček pro vámi vybranou výdejnu – viz. Výběr výdejny)
12  Platný jídelníček – jídelníček na tento den je známý
12  Zvolený den – aktuálně zvolený den, který můžete editovat
12  Potvrzena objednávka – na tento den již máte objednáno nějaké jídlo

Týdenní zobrazení

V horní části obrazovky je kalendář na následující týden. Kalendář začíná dnešním dnem. Po najetí kurzorem myši na tuto volbu a stisknutí levého tlačítka myši na vybrané datum se Vám zobrazí jídelníček na daný den. Pro pohyb na následující, případně na předchozí týden stiskněte grafickou šipku na okraji kalendáře. Objednávat můžete stejným způsobem jako v případě Denního zobrazení

Měsíční zobrazení

Zobrazí se vám seznam objednávek pro celý měsíc najednou, můžete pohodlně listovat mezi dny pohým otočením kolečka myši, nebo posunem lišty v pravé části obrazovky. Objednávat můžete stejným způsobem jako v případě Denního zobrazení